La Tortosa del SÍ

Cal impulsar el canvi necessari en el govern de la ciutat després de setze anys en mans dels mateixos. Tortosa ha de girar pàgina i obrir un capítol nou, realment progressista amb polítiques d'esquerres. Cal fer una Tortosa per als xiquets i xiquetes, joves i més grans. Cal donar resposta a les necessitats i inquietuds de la gent, visquin on visquin, pensen com pensen.

1. Governar el dia a dia

Cal despertar i fer possible polítiques ambicioses i innovadores, amb actitud amable, de mà estesa, que permeti fer créixer el nostre municipi dia a dia. 

Pròspera i de futur

Tortosa ha d'impulsar tot el seu potencial industrial, empresarial i comercial que l'ha caracteritzat i aprofitar les oportunitats geoestratègiques que li ofereix l'incentiu del corredor del Mediterrani. El teixit comercial, turístic i d'hoteleria es troben també davant d'una nova oportunitat per fer Tortosa més gran i de referència territorial. Cal, des de l'ajuntament, esmerçar esforços per ajudar tots els actius i contribuir en el seu èxit.

Digna per viure 

Les tortosines i els tortosins han de poder gaudir d'una vida digna que els permeti desenvolupar-se en tots els àmbits: personalment, socialment i econòmicament. Això implica atendre necessitats vinculades en l'àmbit de la salut, la seguretat, la convivència, l'educació, l'habitatge, la mobilitat o la gestió de serveis bàsics (neteja, escombraries, enllumenat o aigües, entre d'altres). Volem aconseguir fer de Tortosa una ciutat més amable, cohesionada i sostenible mediambientalment.

Amb xalera

Tortosa ha de ser una ciutat preparada per a xalar. Això vol dir fer dels seus carrers i places, espais vius que permetin a tots els tortosins i tortosines relacionar-se amb la ciutat de forma plena culturalment, esportivament i festivament. També vol dir fer una ciutat amb més zones verdes, espais lliures i facilitats per moure-s'hi saludablement. En definitiva, una ciutat on tothom se senti representat i tingui oportunitats per viure d'acord amb les seves aficions, gustos o necessitats.

De pobles i barris
 

Cal promoure el desenvolupament de zones d'activitat econòmica, cultural, social i educativa que permetin fer vida als diferents pobles i barris respectant la seua autonomia. Això implica millorar-ne la seva connexió amb transport públic i vies de comunicació, habilitar nous equipaments, promoure les seues potencialitats i dotar-los de nous serveis i mecanismes de govern. Així mateix, fer-los més partícips en la presa de decisions que afecten directament als seus veïns decidint sobre qüestions del seu dia a dia. Tot plegat, per fer possible una vida més fàcil i adaptada a les seues necessitats.

Amb potencial
 humà

Tortosa ha de ser una ciutat que permeti a les tortosines i els tortosins retenir el seu talent i fer que aquest millori el dia a dia de la ciutat. Això, per tant, ens obliga a cuidar diversos àmbits d'actuació com ara apostar per una educació sense segregació i també compromesa amb la igualtat d'oportunitats. Cal generar sinergies entre els diversos agents socioeducatius de la ciutat així com detectar i promoure aquells sectors potencials en l'àmbit de la formació que poden esdevenir claus per al territori. També cal construir una ciutat oberta, creativa que potenciï el patrimoni material i immaterial de la ciutat.

Amb governabilitat oberta

Tortosa ha d'avançar cap a una administració fàcil accessible, adaptable, personalizada,  i empàtica. Per fer-ho possible, cal dotar a la ciutadania i, especialment, a tots els empleats i empleades dels serveis municipals de recursos materials, personals i organitzatius, a partir d'una escolta activa de les seues demandes i dificultats. Així mateix, des del govern cal practicar formes politiques, més amables, transparents, obertes, fonamentades amb el diàleg i l'acord.

2. La Tortosa del futur: 50.000 habitants.

La ciutat s'ha d'obrir al món i adaptar-se als nous reptes que es plantegen. Tortosa s'ha de convertir en una ciutat on emmirallar-se. Això exigeix que les i els governants de la ciutat pensin en gran i amb una mirada optimista, fet que trobem a faltar d'ençà de molt temps. És necessari que Tortosa s'ho cregui i ho faci possible. Cal, però, un projecte ambiciós i renovat que permeti impulsar un model de ciutat sostenible urbanísticament, econòmicament i socialment.

3. Ciutat de referència de les Terres de l'Ebre

Cal que Tortosa recuperi el lideratge del territori que ha perdut en els darrers anys. Però no ho volem fer de forma impositiva per una qüestió purament administrativa. Ho volem fer de forma positiva i amb actitud cooperativa amb la resta de pobles i ciutats de les Terres de l'Ebre. Els reptes de futur són molt grans i cal unir esforços per aconseguir impulsar el territori.

Això vol dir generar: noves sinergies, noves relacions, treball conjunt, suma positiva i entre iguals. No es tracta només d'una voluntat, sinó que esdevé actitud necessària per afrontar els reptes de futur.